Stichting Reclassering 9 Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

a. Ik ben onder begeleiding van de reclassering. Wat betekent dat?

Als je onder begeleiding (onder toezicht) van Reclassering bent betekent het dat je voor een vaste periode de instructies van Reclassering moet volgen. De reclasseringswerker die belast is met je begeleiding zal je meer informatie hierover geven.

b. Waarom moet ik de instructies van de reclassering volgen?

Een reclasseringstraject wordt opgelegd door een rechter-commissaris, het Openbaar Ministerie, een rechter of de Minister van Justitie. Dat betekent dat het traject een strafrechtelijke grondslag heeft en daardoor een dwingend karakter heeft. Reclassering is bij wet benoemd om toezicht te houden over zulke trajecten.

c. Wat gebeurt er als ik niet aan de opgelegde voorwaarden en/of de instructies van de reclassering voldoe?

Stichting Reclassering en Jeugdbescherming Aruba (SRJA) is bij wet verplicht om bij niet naleving van de opgelegde voorwaarden het Openbaar Ministerie hierover in te lichten. De gevolgen hiervan worden door het OM verder bepaald en afgehandeld.

d. Ik ben onder toezicht van de reclassering, mag ik naar het buitenland reizen?

Elk persoon die onder toezicht van de Reclassering staat is verplicht om de instructies van de reclasseringswerker te volgen. Vóór vertrek is het dan ook noodzakelijk om de reclasseringswerker hierover te informeren. Afhankelijk van de zaak en het land kunnen verschillende instructies worden gegeven, in sommige gevallen is toestemming nodig.

e. Ik ben momenteel cliënt van SRJA, wat gebeurt er als ik naar het buitenland wil verhuizen?

Elk cliënt van de reclassering die naar het buitenland wil verhuizing dient ten eerste vóór hun vertrek hun contactpersoon binnen de Reclassering hierover te informeren.

Indien de cliënt naar een land binnen het Nederlandse Koninkrijk verhuist kan hun zaak overgedragen worden naar het desbetreffend land. Zie Unit Buitenland Aruba.

De reclasseringswerker informeert de cliënt over de stappen die hiervoor noodzakelijk zijn.

Indien overdracht niet mogelijk of uitvoerbaar is wordt het OM geïnformeerd van de verhuizing. Het OM handelt de zaak verder af.

f. Mijn kind is opgepakt, wat kan de reclassering voor mij betekenen?

Uw kind is opgepakt door de politie. Dit levert veel stress zowel voor de minderjarige als voor de ouders op. Als ouder kunt u praktische problemen tegenkomen die veel vragen opleveren.

Hierbij is het belangrijk om te weten dat:

  • Uw kind recht heeft op een piketadvocaat;
  • Als ouder u tijdens het verhoor aanwezig moet zijn;
  • Als ouder u uw kind dagelijks mag bezoeken op de politiewacht;
  • De maximale aanhoudingsperiode op de politiewacht 10 dagen bedraagt.

Indien uw kind vóór de 10 dagen naar huis wordt gestuurd (in vrijheid wordt gesteld), betekent dit niet automatisch dat zijn strafzaak afgehandeld is. Let daarom goed op de eventuele schorsingsvoorwaarden. Een voorbeeld van een schorsingsvoorwaarde kan zijn dat hij of zij zich per direct bij de Reclassering moet melden en/of naar school moet gaan. Indien uw kind na 10 dag nog in detentie moet blijven wordt hij/zij overgeplaatst naar de Dienst Gevangeniswezen Aruba (DWGA).

De piketmedewerker van Reclassering zal via de Jeugd- en Zedenpolitie (JZP), de politiewacht en/of ouders op de hoogte worden gesteld van de detentie van de minderjarige. De piketmedewerker zal de minderjarige op de Politiewacht bezoeken om een ‘Quickscanrapport” [link naar Quickscanrapport] uit te brengen. Als ouder wordt ook met u contact opgenomen voor verdere informatie. Het Quickscanrapport gaat naar het Openbaar Ministerie (OM).  Het OM neemt de uiteindelijke beslissing in de zaak.

h. Hoe kan ik een bewijs omtrent het gedrag krijgen?

Verklaringen omtrent het gedrag (VOG) dienen bij het Openbaar Ministerie aangevraagd te worden, dit kan alleen via hun digitaal loket.

Een VOG wordt slechts afgegeven wanneer uit een onderzoek naar het gedrag van de betrokkene niet is gebleken van bezwaren tegen die persoon.

Bij het indienen van het verzoek dient de aanvrager een geldig identiteitsbewijs up te loaden. De aanvrager krijgt na het invullen van alle gegevens een e-mail met de dag en tijdstip waarop de VOG opgehaald kan worden (dit is binnen 14 dagen). De kosten van de VOG zijn Awg. 40,- en kan alleen met pinpas worden betaald (‘swipe’, geen cash).

i. Wanneer wordt een reclasseringsrapport uitgebracht?

SRJA brengt in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) en de Rechterlijke macht een reclasseringsrapport uit om een beslissing te nemen in het kader van een strafzaak.

Ook een verdachte kan, met behulp van een advocaat, een reclasseringsrapportage aanvragen bij het Openbaar Ministerie. Het OM verzoekt vervolgens een rapport aan SRJA.

Voor meer informatie over de inhoud van een reclasseringsrapport