Stichting Reclassering 9 Justitiële keten

Justitiële keten

Reclassering binnen de justitiële keten

Partners

SRJA werkt met verschillende ketenpartners in haar dagelijks werk, waaronder:

Korps Politie Aruba
Het Openbaar Ministerie
Het Gerecht in Eerste Aanleg
Dienst Gevangeniswezen Aruba
Centraal College voor de Reclassering
Commissie van Toezicht Gevangeniswezen
Veiligheidshuis Aruba
Buitenlandse Reclasseringsorganisaties
Directie Sociale Zaken (DAS)
Directie Voogdijraad
Geestelijke gezondheidszorg (waaronder Respaldo, SPD en particuliere psychologen)
Verslavingszorg (waaronder CAA, FMMA en buitenlandse organisaties)
Het Orthopedagogisch Centrum