Stichting Reclassering 9 Mentorenproject

Mentorenproject

Ons mentorenproject

Het mentorenproject is een project dat in 2014 bij SRJA is gestart en de mogelijkheid biedt om cliënten die onder toezicht staan van SRJA te koppelen aan een vrijwilliger die als zijn of haar mentor optreedt.

Het mentorenproject werd initieel ontwikkeld voor het ondersteunen van jongeren maar is later uitgebreid zodat ook (jong)volwassenen aan een mentor/buddy kunnen worden gekoppeld. De mentor helpt de cliënt om uitgezette doelen te bereiken en bepaalde vaardigheden te versterken. Voor jongeren is vooral onderwijs en/of werk daarbij centraal. De mentor functioneert als een rolmodel voor de cliënt en begeleidt en ondersteunt de cliënt voor een vastgestelde periode, meestal een jaar. Door gebruik te maken van mentoren, waaronder ook ervaringsdeskundigen, kan SRJA meer outreachend werken en meer bereiken in voordeel van de cliënt.

Vrijwilligers die zich opgeven voor het mentorproject volgen een 4-daagse training waarin ze verschillende tools worden aangereikt die ze tijdens het traject kunnen gebruiken. Hiernaast krijgen ze gedurende het gehele traject ondersteuning van een medewerker van SRJA. Periodiek worden er ook terugkomdagen en workshops op verschillende gebieden voor de mentoren georganiseerd.

Spreekt het mentorenproject jou aan? Zie je jezelf als mentor? Meld jezelf dan aan!