Stichting Reclassering 9 Onder Toezichtstellingen

Onder Toezichtstellingen

Het doel van de afdeling Toezicht en begeleiding is het begeleiden van onder toezicht gestelde cliënten.

Toezichtstellingen

SRJA biedt hulp en steun en houdt toezicht op de naleving van (bijzondere) voorwaarden bij een schorsing met voorwaarden, een voorwaardelijk sepot, een vonnis of een voorwaardelijke invrijheidsstelling. Dit zijn voorwaarden die door een Rechter-Commissaris, het Openbaar Ministerie, een Rechter of de Minister van Justitie worden opgelegd.

Het doel van de afdeling Toezicht en begeleiding is het begeleiden van onder toezicht gestelde cliënten. Dit houdt in dat op het moment dat een cliënt onder toezicht van SRJA is gesteld, aan de hand van een inventarisatie van de criminogene en de beschermende factoren, een plan van aanpak opgesteld wordt die zich richt op de resocialisatie van de cliënt en om herhaling van strafbaar gedrag te voorkomen.

De intensiteit van de toezicht en begeleiding is afhankelijk van deze inventarisatie met als uitgangspunt dat bij een toenemend gevaar voor herhaling, geweld of schade het contact intensiever is en er zwaardere middelen of maatregelen gebruikt worden. De reclasseringswerker bewaakt de voortgang van het traject en rapporteert hierover aan de Rechterlijke Macht.