Stichting Reclassering 9 Andere belangrijke taken

Andere belangrijke taken

Andere belangrijke taken Stichting Reclassering

Unit Buitenland Aruba

Unit Buitenland Aruba (UBA) is een afdeling binnen SRJA die belast is met het adviseren bij en coördineren van verzoeken voor overdracht van strafvonnissen tussen de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Aruba, Curaçao, St. Maarten en de BES eilanden).

Met overdracht van strafvonnissen wordt bedoeld dat het gehele toezicht over de uitvoering van de straf en alle bijbehorende voorwaarden overgedragen wordt naar een reclasseringsorganisatie in een ander land binnen het Koninkrijk. Dit gebeurt wanneer een cliënt naar een ander land binnen het Koninkrijk wil gaan vestigen of als de persoon al vertrokken is en nog onder toezicht is van SRJA.

Binnen SRJA is een medewerker benoemd als coördinator van de UBA en is de contactpersoon van de andere reclasseringsorganisaties.

Projecten

SRJA draagt zorg dat voor haar doelgroep projecten worden opgezet en uitgevoerd. Naar aanleiding van geconstateerde problemen onder de doelgroep, hiaten in het veld, voorstellen vanuit het team en/of het werkveld worden projecten worden ontwikkeld.

Afhankelijk van het project wordt dit door één of meer collega’s uitgevoerd of kan deze (deels) outsourcet worden. Afhankelijk van de omvang van het project en het financieel plaatje kunnen externe fondsen worden aangevraagd om deze uit te kunnen voeren.

Spreekt het mentorenproject jou aan? Zie je jezelf als mentor? Meld jezelf dan aan!