Stichting Reclassering 9 Geschiedenis

Geschiedenis

Stichting Reclassering Geschiedenis

1961

Oprichting

In mei 1961 werd de ‘Arubaanse Stichting voor Reclassering en Kinderbescherming 1961’ opgericht na veel aandringen van de zijde van de Justitie door pastoor J. Burgemeester, Officier van Justitie Mr. C. Fliek en secretaris van de Voogdijraad Mr. F. Hartong. Het jaartal van de oprichting werd in de officiële naam vermeld om verwarring met de oude Stichting, die sinds 1956 werd opgeheven, te voorkomen.

Naar aanleiding van de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en om de problematiek rondom criminaliteit in Aruba tegen te gaan doorliep Stichting Reclassering in 2009 een reorganisatieproces. Er werden afdelingen gecreëerd gericht op de vraag van de client.

D.d. 11 mei 2009 werden de statuten gewijzigd en aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen t.a.v. de reclasseringsgedachte, waarbij een integrale aanpak in onderlinge samenhang met andere instellingen en justitie wordt ingezet en nagestreefd. Zodoende werd besloten de naam te veranderen naar Stichting Reclassering en Jeugdbescherming Aruba.

Introductie piketdiensten

2009

Reorganisatie

2014

Grote projecten

In 2014 heeft SRJA voornamelijk gewerkt aan het versterken van het team en twee grote uitdagende projecten. Beide projecten werden medegefinancierd door de Samenwerkende Fondsen Caribische deel van het Koninkrijk en Cede Aruba:

Begeleid Kamer Wonen: tijdelijke opvang van strafrechtelijke jongeren [Link Begeleid Kamer Wonen]

Leer Werk Traject: voor niet schoolgaande jeugdige justitiabelen en risico jongeren [Link Leer Werk Traject]

In 2014 is het nieuwe Wetboek van Strafrecht Aruba in werking getreden welk zeker een impact heeft op het takenpakket van de Stichting.

Belangrijke toevoegingen/aanpassingen zijn onder andere:

De taakstraf werd van een wettelijke basis voorzien

Introductie nieuwe strafrechtelijke maatregelen:

Terbeschikkingstelling (TBS)
Onder Curatele stelling
Strafrechtelijke Opvang van Verslaafden (SOV)

Nieuwe jeugdsancties toegevoegd, waaronder:

Jeugddetentie
Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (PIJ)
Maatregel Betreffende het Gedrag van de Jeugdige (GBM).

Veel van de sancties uit het nieuwe Wetboek kennen een voorwaardelijke conditie. Dit vergt toezicht en begeleiding op de naleving van de voorwaarden, welke taak aan de Reclassering is toebedeeld.

2014

Nieuwe Wetboek van Strafrecht Aruba

2020

Nominatie Appeltje van Oranje

In 2019 deed SRJA mee aan het Appeltje van Oranje 2020 (een jaarlijkse prijs vanuit de Oranje Fonds voor sociale initiatieven en projecten) en tot ons genoegen werd ons project ‘Mentorenproject’ [link naar Mentorenproject] uit een tientallen projecten vanuit Nederland en de Cariben, genomineerd hiervoor.

Door het Appeltje van Oranje kreeg de SRJA de mogelijkheid om in 2019 en 2020 een groot campagne te lanceren met de focus op vrijwilligers werk. Dit werd door de bekende muzikant Carl Roosberg “Galloway Jr” gedragen met de Thema “A true rolemodel”.

In 2020 vond de uitreiking van de Appeltje van Oranje plaats maar helaas viel het Mentorenproject niet in de prijzen.

Naar aanleiding van het 60 jaar bestaan van SRJA, de grote ontwikkelingen in zowel de samenleving als het team is besloten om een nieuw logo te ontwikkelen die beter aansluit bij de organisatie.

2022

Nieuw logo