Stichting Reclassering 9 Organisatie

Organisatie

Stichting Reclassering en Jeugdbescherming Aruba (SRJA) is een onafhankelijke stichting die overheidstaken binnen de justitiële keten uitvoert. Deze taken focussen op het voorkomen van recidive en het bevorderen van de resocialisatie van personen die in contact zijn gekomen met justitie.

De organisatie kent hierbij drie (3) kerntaken:

Adviezen uitbrengen

Toezicht houden en begeleiding geven

Coördineren, uitvoeren en monitoren van taakstraffen

De stichting ressorteert onder het Ministerie van Justitie en ontvangt voor het uitvoeren van deze taken een algemene subsidie van de overheid.

Leer meer over onze geschiedenis